Fastighetstjänster

Det finns flera sätt att optimera ekonomin och servicen i en fastighet. De tjänster som använder bredbandstrafik för att kommunicera kallar vi fastighetstjänster. Mätning av el, värme, ventilation och vatten är några exempel. Passagesystem, tvättstugebokning och belysning är några andra. Tillsammans med KTC kan vi hjälpa fastighetsägare med dessa tjänster. Läs mer om KTC genom att trycka på deras logga under sidan Leverantörer.